Reklamační řád


1. Kupující může uplatit svá práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) následujícími způsoby:

- poštou na adrese: Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, Brno 602 00

- emailem na adresu: michal@mindik.cz

- osobně na adrese: Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, Brno 602 00

 

2. Kupující musí při uplatnění svého práva (reklamaci) prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, a to zejména dokladem o prodeji zboží (fakturou). Kupující spolu s reklamací uvede podrobný popis vady zboží.

 

Brno, 1. 10. 2018